Tịnh Luật Temple

Sách "Lá thư Cực Lạc"

Chùa Tịnh Luật đang cho ấn tống quyển "Lá thư Cực Lạc" của thầy Thích Minh Tuệ, đồng thời sẽ cho ghi âm đọc sách này để đưa lên website tinhluatemple.org, ngõ hầu đáp ứng được yêu cầu của nhiều Phât Tử, những người muốn tìm hiểu thêm về phương cách hành trì sao cho mau thành tựu Tịnh nghiệp, nhưng không có thời giờ đọc sách.

Chúng tôi đang cần người đọc quyển sách này và ghi âm lại dưới dạng MP3, vậy quý vị nào có thể giúp được chùa Tịnh Luật, kính xin liên hệ với chúng tôi qua email docsach@tinhluatemple.org

Chúng tôi kính xin cảm nhận công đức của quý vị,

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma ha Tát

Nam Nô A Di Đà Phật

----------------------------------------------------------------------------

Tin Phật Thất

Theo đề nghị của nhiều hành giả dự Phật thất, để bảo vệ sức khỏe cho quý phật tử, Ban tổ chức quyết định dời ngày khai khóa 8 Phật thất tại Chùa Tịnh Luật. Thay vì khai giảng ngày 26 tháng 10 năm 2014 dời đến ngày 26 tháng 4 năm 2015 và bế khóa ngày 2 tháng 5 năm 2015 vẫn do Đại đức Thích Minh Tuệ hướng dẫn..

Ăn, ở hoàn toàn miễn phí.

Địa điểm ghi danh (điện thoại) :
- Chùa Tịnh Luật : (1) 713 856 7802
- Nhà sách Tịnh Luật : (1) 281 564 1881
- Thầy Minh Tuệ : (1) 713 499 9379

Thời hạn ghi danh : từ ngày 1/1/2015 đến ngày 20/4/2015.

Quý liên hữu cư ngụ ngoài Tiểu Bang Texas, sẽ được Phật tử đón rước từ phi trường về chùa và đưa từ chùa ra tận phi trường, nếu được điện thoại thông báo trước cho một trong những nơi ghi danh nói trên, vào những ngày làm việc (week day), với những chi tiết sau: Họ tên, pháp danh, ngày giờ đến, ngày giờ về, tên phi trường, tên hãng bay, số chuyến bay và số điện thoại cầm tay.

Trân trọng kính mời.

Địa chỉ Khóa Phật Thất :
Chùa Tịnh Luật
8703 Fairbank N.Houston Rd
Houston, TX 77064 USA
Tel: (1) 713 856 7802

----------------------------------------------------------------------------

Khóa 7 Phật Thất

(Từ ngày 27/04/2014 đến ngày 04/05/2014 tại chùa Tịnh Luật - Texas)

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn


Sách "Lá Thư Cực lạc"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Người đọc : Quảng Âm

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.Sách "Tinh Độ Thực Hành Vấn Đáp"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Sách được đọc online
Người đọc : Minh Huệ

Download
Ðể download, xin nhấp chuột phải, sau đó bấm vào "save target as"

Bài 1 : Download
Bài 2 : Download
Bài 3 : Download
Bài 4 : Download
Bài 5 : Download
Bài 6 : Download
Bài 7 : Download
Bài 8 : Download
Bài 9 : Download
Bài 10 : Download
Bài 11 : Download
Bài 12 : Download

>>> Download tiếp


Sách "Niệm Phật đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách
>>> Sách được đọc online


Tags được dùng nhiều nhất